OBS De Vijzel | Hauwert 80 | 1691 EJ Hauwert

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

Ouderraad

Hallo ouders en leerlingen!
Wij willen ons graag aan jullie voorstellen. Wij zijn de Ouderraad van OBS de Vijzel.

De ouderraad organiseert elk jaar het schoolreisje voor de groepen 3 tot en met 7, organiseert en ondersteunt de feesten op school, denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Pasen. De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die graag wat voor de school en de kinderen van de school willen doen.


or2

 


Ons e-mailadres is: or@obsdevijzel.nl

 

Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van het onderwijzend personeel. De MR overlegt met de directie, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals:

- vaststelling vakantieregeling

- bestuursformatieplan

- organisatie

- schoolplan

- ouderhulp

- bestuursstructuur
 

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

MR en OR

De Vijzel heeft zowel een Medezeggenschapsraad (MR) als een ouderraad (OR).

Ouderraad

De ouderrraad bestaat uit een aantal ouders, we streven naar minimaal 1 ouder per groep. De Ouderraad is verantwoordelijk voo ...

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.