OBS De Vijzel | Hauwert 80 | 1691 EJ Hauwert
MR en OR

De Vijzel heeft zowel een Medezeggenschapsraad (MR) als een ouderraad (OR).

Ouderraad

De ouderrraad bestaat uit een aantal ouders, we streven naar minimaal 1 ouder per groep. De Ouderraad is verantwoordelijk voor het organiseren van feesten op de Vijzel, samen met de leerkrachten. Het paasontbijt, het sinterklaasfeest, de schoolreisjes tot en met groep 6.

Vanuit de Ouderraad wordt een klassenouder benoemd per groep. Deze klassenouder is het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht wanneer er iets georganiseerd moet worden of wanneer er bijvoorbeeld rij ouders nodig zijn voor een activiteit.

De Ouderraad bestaat uit Suzan Entius, Mijke Groen, Agnes Meijer en Marieke Groot. Vragen ? Spreek ons vooral aan op het schoolplein of mail via or@obsdevijzel.nl 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee met de visie van school en van Allure. Zij heeft vaak een adviserende functie.

De MR vergadert maximaal 5 keer per jaar, de data staan altijd op de schoolagenda. De agenda voor de MR wordt ook op deze site geplaatst.

De MR bestaat uit een leerkrachtgeleding en een oudergeleding.

Leerkrachten die in de MR zitten zijn Anne Meester en Anita van der Helm

De oudergeleding bestaat uit Mariska Koeman (voorzitter), Wieteke Toepoel (secretaris) en Jan Steltenpool

Vragen? Spreek ons aan op het schoolplein of mail naar mr@obsdevijzel.nl

 

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

MR en OR

De Vijzel heeft zowel een Medezeggenschapsraad (MR) als een ouderraad (OR).

Ouderraad

De ouderrraad bestaat uit een aantal ouders, we streven naar minimaal 1 ouder per groep. De Ouderraad is verantwoordelijk voo ...

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.