OBS De Vijzel | Hauwert 80 | 1691 EJ Hauwert
Identiteit

Openbare basisschool

De Vijzel is een openbare basisschool. Een openbare school staat open voor alle kinderen van welke godsdienst of levensovertuiging dan ook. Mensen leven, wonen en werken in één maatschappij. Een maatschappij die door een grote verscheidenheid wordt gekenmerkt. Door de kinderen al vroeg te leren naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en open te staan voor de mening van een ander, hopen wij dat zij zich in deze pluriforme maatschappij thuis zullen voelen. Op De Vijzel schenken wij veel aandacht aan feesten, ook aan de christelijke feestdagen omdat dit een onderdeel van onze cultuur is.

 

Missie

Wij zijn een kleine openbare school, die een belangrijke, bindende functie in de dorpsgemeenschap heeft. Samen met de ouders en onze professionele begeleiding willen we dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau. We streven naar actieve, betrokken, gezonde, zelfstandige en gelukkige kinderen, die zich staande kunnen houden in onze veranderende maatschappij.

 

De Visie van de Vijzel

Het onderwijs op de Vijzel staat in allerlei vormen centraal, zodat we kunnen aansluiten bij ieder individueel kind (gepersonaliseerd leren). We creëren een veilige, stimulerende omgeving met optimale ontplooiingsmogelijkheden. Mede-eigenaarschap en samenwerken zijn hierbij van belang. Elke leerling geven we mede-eigenaarschap over zijn eigen leren. Om te zorgen voor zelfstandigheid, leren wij de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. Samenwerken krijgt op verschillende manieren vorm, waarbij kinderen leren rekening te houden met elkaar. We stimuleren hierbij een onderzoekende houding. Gezond gedrag vinden wij belangrijk en hier besteden we aandacht aan. In het schoolplan kunt u hier meer over lezen. 

 

 

Kanjertraining

We streven er naar om het pedagogisch klimaat binnen onze school nog verder te verbeteren. Kanjertraining bestaat uit een serie lessen die in de loop van het jaar in iedere groep wordt gegeven.

De Kanjertraining gaat uit van 5 basisreg ... Lees verder >>

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

Schooltijden

... Lees verder >>

De natuurspeeltuin

Paddenstoelen in onze natuurspeeltuinLees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.
  groep 1 tot en met 4    groep 5 tot en met 8 
     
Maandag 08:30 uur - 14:15 uur