panerai watches replicas Basisschool de Vijzel

De Vijzel is een kleine dorpsschool waar we samen werken, leren en plezier maken. Naast lezen, schrijven en rekenen vinden we zorgdragen voor onszelf, elkaar en de natuur belangrijk.

Over ons

De Vijzel is een kleine dorpsschool in een modern schoolgebouw.
Op De Vijzel is een veilige en rustige sfeer belangrijk. We leren de kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan.

“Na acht jaar op de Vijzel draagt uw kind een rugzak gevuld met kennis, ervaringen en herinneringen met zich mee.”

Schooltijden

Op De Vijzel werken we met een continurooster.

 

Groep 1 tot en met 3 heeft op maandag tot en met donderdag les van 08.30 tot 14.15 uur.

Op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

 

Groep 4 tot en met 8 volgt het vijf gelijke dagen model.

Zij hebben van maandag tot en met vrijdag les van 08.30 tot 14.15 uur.

Ons onderwijs

Tijdens de ochtend staan op onze school de kernvakken lezen, schrijven en rekenen centraal. Alle leerkrachten geven instructie met behulp van het expliciete directe instructiemodel (EDI).

Door vaste regels en routines creëren wij een veilig pedagogisch klimaat en optimale leeromgeving. We werken proactief en zijn daardoor voorspelbaar en consequent.

De leerkracht blijft verantwoordelijk maar de leerling is mede eigenaar van zijn leerproces. We voeren leergesprekken en maken het leerproces zichtbaar in een rapportfolio.

We werken samen met ouders en bevorderen samen de ontwikkeling van de leerling.

Kanjertraining

Op De Vijzel is een rustige en veilige sfeer belangrijk. We leren kinderen op een postieve manier met elkaar omgaan.

We gebruiken hiervoor de methode Kanjertraining.

Zelf verantwoordelijk zijn

De leerkracht maakt de keuzes ten aanzien van instructies en onderwijsaanbod.

Binnen gestelde kaders mogen onze leerlingen zelf keuzes maken in onderzoeksopdrachten en talenten verder ontwikkelen.

Onderzoekend leren

In de middag werken we aan vakoverstijgende thema's. Onderzoekend leren is een werkwijze waarbij dankzij thema's en onderzoeksvragen de betrokkenheid groot is. Kinderen worden gestimuleerd om de vragen die zij hebben over het thema samen te onderzoeken en te beantwoorden.

Zorgdragen voor de natuur

Twee maal per jaar draaien we een natuurthema. We maken tijdens onze lessen gebruik van onze prachtige natuurspeeltuin. Van maart tot en met september werken de kinderen op De Vijzel in de moestuin. De oogst wordt in de loop van het schooljaar door de kinderen zelf bereid in bijvoorbeeld een salade of soep. 

Muziekonderwijs

Elke groep ontvangt muziekonderwijs door een vakleerkracht. Ukelele spelen, met een complex ritme op de bongo's slaan of blokfluitles zijn onderdelen van de muziekles.

Professionele cultuur

Op De Vijzel is samen leren een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk. Leraren blijven op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en kijken kritisch naar de eigen onderwijspraktijk. We nemen beslissingen op basis van data en literatuur. 

Wij zijn Allure

 Een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwen en we geven elkaar ruimte binnen kaders. 

Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.