panerai watches replicas Basisschool de Vijzel

Op De Vijzel is het streven dat jouw kind met plezier naar school komt. Door ons kleine, hechte team wordt ieder kind gezien. We hechten waarde aan een goede samenwerking met ouders. Kom langs en ontdek het zelf!

9

Enthousiaste collega's verwelkomen je graag!

73

Kinderen struinen elke pauze in onze natuurspeeltuin

3

Dagen van de week eten wij groente en fruit als tussendoortje

6

Thema 's draaien we per jaar waarbij elke klas op onderzoek uitgaat

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Mijke Groen

moeder van Tom en Siep

Een fijne kleine overzichtelijke school waar een gezellige sfeer heerst. Mijn kinderen genieten erg van de buitenlessen.
Eén van de favorieten is het schoolzwemmen. Welke school heeft dat nog? 

Kristine Ott

moeder van Miran en Melle

'Naast goed onderwijs vinden wij een positieve sfeer erg belangrijk. Het is voor ons niet de dichtsbijzijnde school maar toch hebben wij bewust gekozen voor de Vijzel, een school met een prettige sfeer waar een kind zich op zijn gemak voelt én kwalitatief goed onderwijs. 

Jan Steltenpool

vader van Luuk, Sara, Melle en Karlijn

De Vijzel is een fijne school waar zowel de leerlingen als de ouders zich snel thuis voelen. De sfeer is net als ons dorp heel gemoedelijk en open. De leerkrachten zijn toegankelijk en staan open voor een gesprek over de dagelijkse gang van zaken. 

Selma en Bart

ouders van de Vijzel

“Op de Vijzel hebben ze een natuurspeeltuin het is hart, de ziel van het dorp. Samen met de kinderen, team en ouders houden wij de school aantrekkelijk."

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Vijzel werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur (ofwel Allure) en heeft instemmings- of adviesrecht afhankelijk van het onderwerp.

 

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1/2/3

Welkom in de onderbouw groep van juf Romy en juf Kelly

 

In groep 1/2/3 richten wij ons op de individuele ontwikkeling van kinderen.

Binnen de thema's die centraal staan krijgen rekenen, lezen en schrijven in het spel betekenis. Juf speelt graag mee en daagt de kinderen uit.

Ook woordenschatontwikkeling, onderzoekend leren en de motorische ontwikkeling staan centraal tijdens spel, opdrachten of tijdens activiteiten in de kring.

Groep 3 volgt in kleine setting instructies op het gebied van lezen, schrijven en rekenen.

De hele groep krijgt ondersteuning van juf Anne en juf Lilian.

Groep 4/5/6

Welkom in de middenbouw groep van juf Sabine en juf Sabrina. 

 

In groep 4/5/6 staan de kernvakken lezen, spelling/taal en rekenen centraal. Daarnaast werken wij met Leskracht aan wereldoriëntatie. Binnen de thema's van Leskracht is er aandacht voor kennisoverdracht, creativiteit en onderzoekend leren. Door middel van kanjertraining leren de kinderen op de juiste manier met elkaar om te gaan en op elkaar te reageren. Zo zorgen we voor een fijne sfeer in de klas waarbij iedereen op een prettige manier met elkaar kan samenwerken. Onze groep krijgt ondersteuning van juf Anne. Zij neemt elke ochtend op vaste tijdstippen groep 4 mee om instructies te geven. Ook ondersteunt juf Anne samen met de klassenassistent juf Lilian de kinderen die extra begeleiding of extra uitdaging nodig hebben.

Groep 7/8

Welkom in de bovenbouw groep van juf Renate en juf Anita. 

 

In groep 7 en 8 staan de kernvakken (begrijpend) lezen, spelling/taal en rekenen centraal. Daarnaast werken wij met Leskracht. Binnen de thema's van Leskracht is er aandacht voor kennisoverdracht, creativiteit en onderzoekend leren. We hebben aandacht voor sociale vaardigheden met behulp van de methode Kanjertraining.  

 

Dit jaar hebben we de luxe dat we op de woensdag, donderdag en (om de week) vrijdag allebei aanwezig zijn. Die dagen splitsen we de klas zoveel mogelijk en hebben op die manier meer tijd en aandacht voor de kinderen. 

 

Natuurlijk gaan we weer op kamp. We gaan voor het eerst naar Egmond aan Zee!

 

We hopen dit schooljaar een aantal VO scholen te bezoeken zodat de kinderen goed voorbereid de school kunnen verlaten.